TILANNETIETOISUUDEN PALVELUT

Tilannetietoisuuden palvelut

Analogiana on helppo käyttää jokapäiväistä asiaa kuten autolla ajoa. Puhuttaessa ennakoivasta ajamisesta, tarkoitetaan liikennetilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja eri vaaratekijöiden ennakointia. Liiketoiminnassa ajamme autoa, mutta side silmillä. Emme yksinkertaisesti näe tietä ja potentiaalisia vaaroja ellei meille kerrota niistä.

  • Tilannetietoisuus on itsepuolustuksen lähtökohta.
  • Pitää ymmärtää mitä on tapahtumassa ja keiden toimesta, jotta voi tehdä oikeita päätöksiä.
  • Tässä yhteydessä CSD:npalvelukokonaisuudesta löytyvät seuraavat osatekijät ja niiden yhdistelmät (kokonaisuudet):
  • CSD Tilannekuva: Tiedon hankinta ja analysointi sekä tapahtumaennuste
  • CSD Uhka-analyysi: Konkreettiseen uhkaavaan tilanteeseen rakennettava, toimintaan ja osallisten käyttäytymiseen, motiiveihin ja vaihtoehtoisiin toimintamalleihin perustuva analyysi.
  • CSD Toiminnan turvallisuussuunnitelma