Stoppi koulukiusaamiselle – ei enää tekosyitä

Turvallisuus on perusarvo, jota ilman ihmisen on mahdotonta olla onnellinen. Lukiessani uutisia koulukiusaamisesta ja kuunnellessani lasten ja nuorten kertomuksia miten se heihin on vaikuttanut ja vaikuttaa, herää itsessäni voimakas suojeluvaisto. Miten ihmeessä voimme sallia kiusaamisen kaltaista, turvallisuuden tuhoavaa käytöstä ja selittää kirkkain silmin, että:” Kun ei voi tehdä mitään”. Tottakai voimme tehdä ja pitää tehdä!

Löysin itseni ihmisten turvaamisen pariin 25 vuotta sitten. Kyky suojata itseä ja puolustaa suojelua tarvitsevia ihmisiä on yhä vahvasti arvoissani. Jokaisella on oikeus kulkea rauhassa ja toteuttaa itseään muita satuttamatta. Vuosien varrella olen auttanut satoja ihmisiä pois henkeä ja terveyttä uhkaavista tilanteista, vainoamisen kohteena olemisesta ja pyrkinyt omalta osaltani vaikuttamaan siihen, että he saisivat voimia ja taitoja pitää puoliaan aggressiivisesti ja uhkaavasti käyttäytyviä henkilöitä vastaan. En siis puhu pelkästään fyysisestä itsepuolustuksesta vaan myös ihmisten välisestä viestinnästä ja kanssakäymisestä. Stoppi koulukiusaamiselle käsikirja sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun muutama yritysasiakkaani pyysi minua kirjoittamaan ohjeen työpaikoilla tapahtuvien, henkilöihin kohdistuvien uhkausten analysointiin ja käsittelyyn sekä tilanteiden hallintaan. Samanaikaisesti työskentelin myös useampien lähisuhdeväkivallan ja parisuhteen jälkeisen vainon kohteiksi joutuneiden henkilöiden kanssa ja tarve oli myös saada jotain käsikirjan tyyppistä ratkaisua. Asia jäi taka-alalle työkiireiden vuoksi, mutta nousi jälleen esille, kun minua lähestyttiin koulukiusaamisen tiimoilta. Päätin, että nyt kirjoitan käsikirjan, jonka avulla jokainen vanhempi, isovanhempi, opettaja, valmentaja tai muu vastuullinen aikuinen voi auttaa kiusaamisen kohteeksi joutunutta lasta tai nuorta. Stoppi koulukiusaamiselle – käsikirja on nyt sarjassa ensimmäinen henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvä käsikirja. Jatkoa seuraa vuoden 2018 aikana, kun avaan hieman enemmän asiaa lähisuhdeväkivallan ja työnsä vuoksi uhkauksia saavien henkilöiden turvallisuuden varmistamisen näkökulmasta. Huomattavas on, että tilanteenhallinnan Menetelmä on ihan samanlainen oli sitten kyseessä työpaikalla tapahtuva kiusaaminen tai lähisuhteen jälkeinen vainoaminen tai vaikkapa julkiseen työhön liittyvä vihaposti ja uhkailu.

Kiusaamistilanteen hallinnan portaat

Vaikein kohta kiusaamisen lopettamiselle on se, että kiusattu ei uskalla edes kertoa, että häntä kiusataan. Tämän esille saaminen on oma kokonaisuutensa ja käsittelen sitä toisessa kirjoituksessa enemmän, jossa kerron samalla pelonhallinnasta ja uhan kohteeksi joutuneen henkilön valmentamisesta. Seuraavat ohjeet ovat siis tilanteeseen, jossa on jo selvillä, että kiusaamista tapahtuu.

Vaihe 1: Mistä asiassa on kysymys?

Suuri ongelma kiusaamisen lopettamisessa on se, että se menee jokaisen vanhemman tunteisiin. Kun tunne lyö läpi, looginen ajattelu katoaa. Vaiheessa 1 tärkeintä on saada aivan selväksi mistä kiusaamisessa on kysymys, keitä tilanteessa on mukana, mitkä ovat eri henkilöiden roolit ja mikä on tilanteen johtava motivaatiotekijä. Stoppi koulukiusaamiselle käsikirjassa käsittelen syvemmin miten näitä eri tekijöitä kannattaa kirjata ylös ja miten johtaa niistä toimintasuunnitelma. Ilman näitä tietoja voimme todella helposti tehdä suuriakin virhearvioita.

Vaihe 2: Välittömät toimenpiteet ja tilannearvio

Kaikissa kiusaamiseen, uhkailuun ja painostukseen liittyvissä tilanteissa tietoa tulee tipottain ja tiedon sisältökin saattaa muuttua matkalla. Tämän vuoksi on tärkeää ylläpitää selkeää lokikirjaa tiedosta. Tässä voit hyödyntää sivuiltani löytyviä lomakkeita. Aivan keskeistä on kuitenkin kyetä tuottamaan myös välittömät toimenpiteet, joiden keskiössä on tavoitteena, että kiusaamisen kohteeksi joutunut lapsi tai nuori voi turvallisin mielin mennä kouluun. Näihin toimenpiteisiin liittyy luonnollisesti yhteydenotot opettajiin ja koulun muuhun henkilöstöön. Mutta ennen sitä on tärkeää, että itsellä on selvä kuva siitä mistä kiusaamisessa on kysymys. Käsikirjassa on kattava kysymyslista miten asiaa kannattaa ryhtyä selvittämään, mutta lyhyesti sanottuna tavoite on ymmärtää miten kiusaamista tehdään, milloin sitä tehdään, kenen toimesta, kenen suostumuksella ja myötävaikutuksella ja tietävätkö opettajat asiasta jo. Tämä luo hyvän pohjan keskustelulle ja toimintasuunnitelmalle jatkoa varten. Aivan keskeinen asia on kiusaamisen kohteeksi joutuneen lapsen/nuoren valmistaminen ja valmentaminen kohtaamaan seuraava kiusaamistilanne. Olkaamme realisteja, mikään tilanne ei lopu hetkessä. Henkilökohtaisen sietokyvyn kehittämiseen kuuluu niin kiusaamistilanteen kohtaamisen harjoittelua kuin kiusaamisen kohteena oleva henkilön niin toivoessa myös ihan fyysistä itsepuolustuksen opettelua.Similoidaansiis  kiusaamistilanne ja opetellaan toimimaan siinä puheen, kehon asentojen, hengityksen hallinnan ja  muiden elementtien kanssa. Näin luodaan itsevarmuutta, jota oman puolensa pitäminen vaatii. Näillä eväillä pitäisi kyetä paremmin selviämään koulupäivästä.

Vaihe 3 – Saatavan tiedon analysointi ja toimintavaihtoehtojen suunnittelu

Kuten edellisessä kappaleessa nostin esille, on tiedon merkitys aivan keskiössä kiusaamistilanteen lopettamisessa. Tavoitteena on kyetä näkemään maailma kiusaajan silmin ja löytää sieltä sellaiset keinot, joita kiusaaja ei halua vaarannettavan. Olen kouluttautunut uhkatilanteiden analysointiin Yhdysvalloissa. Tiedon analysoinnin menetelmäni pohjautuu uhkatilanteiden analysoinnin uranuurtajan Gavin de Beckerin kehittämään JACA -analyysiin. JACA- analyysi tulee sanoista Justification, Alternative options, Consequences, Ability. Se on tehty toimimaan ammatilaisen työkaluna arvioitaessa uhkaajan oikeutus-ja motiiviperusteita, analysoimalla mitä muita vaihtoehtoja uhkaajalle voisi tarjota uhkaavan käyttäytymisen sijasta, minkälaiset seuraukset toimisivat tehokkaimmin tilanteen lopettamiseksi ja lisäksi arvioidaan uhkaajan kyvykkyyttä toteuttaa uhkauksiaan. Käsikirjassa käsittelen myös tätä osa-aluetta syvemmin ja mm. Erilaisen toimintavaihtoehtojen toimivuutta suhteessa erilaisii uhkatilanteisiin. Tästä prosessista syntyy toimintasuunnitelma eli mitä voimme ehdottaa esim. Opettajalle tilanteen lopettamiseen tähtääviksi toimenpiteiksi.

Vaihe 4 – toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on yksinkertaistettuna sarja toimenpiteitä, joiden lopputuloksena on saada kiusaaminen loppumaan. Kun olemme vaiheessa 3 ymmärtäneet mitkä on kiusaajien motivaatiot ja analysoineet tehokkaimmat ja yksinkertaisimmat seuraukset, joita kiusaaja ei halua itselleen kohdistuvan, olemme valmiit keskustelemaan kiusaamistilanteeseen puuttumiseen oikeutettujen henkilöiden kanssa. Kysymyksessä ovat yleensä opettajat tai harrastustoiminnassa toimivat ohjaajat ja valmentajat.  Pystymme myös ennakoimaan näiden henkilöiden ensireaktiot ja näin ollen osaamme ottaa asian oikein puheeksi. Huomattava on, että raivoaminen ja aggressiivisuus eivät johda hyviin tuloksiin.

Lopuksi

Kiusaamiselle voidaan aina tehdä jotain. Ei ole sellaista tilannetta, että kiusaajien tulisi antaa jatkaa toimintaansa ja kiusatun vain sietää sitä. Esittämälläni aktiivisella lähestymistavalla kiusaaminen saadaan tehokkaasti loppumaan ja turvallisuus palautettua. Jos koit, että tästä oli sinulle hyötyä, lisää tietoa löytyy Stoppi Koulukiusaamiselle käsikirjasta. Voit myös liittyä postituslistalleni saadaksesi henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyviä vinkkejä myös jatkossa. Kiitos ajastasi!

[showmodule id=”205521″]

JAA artikkeli:

More Posts

Lähetä minulle viesti