CORPORATE SELF DEFENSE FILOSOFIA

CORPORATE SELF DEFENSE tuo henkilökohtaisen turvallisuuden
käytännöt yhteisön arkeen. Yksinkertainen ja toimiva johtamismalli luo ja
kehittää turvallisuuskulttuuria eli tapaa toimia, puhua, ajatella ja käyttäytyä.

Johtamis- ja turvallisuuskulttuuri

CSD filosofian lähtökohtana on tavoite, että jokainen yksilö ja yritys kykenee toimimaan itsepuolustuksen mustan vyön lailla ennakoiden ongelmatilanteet ja ”voittamaan taistelut ilman taistelua” (”Sun Tzu, Art of War”) ja tehden turvallisuustietoisesta toiminnasta jokapäiväistä toimintaa (”Make your everyday stance, your fighting stance” – Bruce Lee).

Toimintakyky

CSD Palvelut tähtäävät ihmisen ja organisaation korkeaan toimintakykyyn vaativissa tilanteissa.

Kuten missä hyvänsä itsepuolustustilanteessa, ennakointi on jälkiviisautta etukäteen.

Neljä keskeistä osa-aluetta

Palvelut rakentuvat neljän päätuotealueen mukaisesti:

 • tilannetietoisuuden,
 • päätöksenteon,
 • fyysisten kyvykkyyksien ja
 • teknisten kyvykkyyksien varaan.

Corporate Self Defense –
Johtamiskulttuurin ytimessä

 

REAGOIVA ORGANISAATIO

 • Ei valmistauduta pahoihin asioihin
 • Tuudittaudutaan, ajatukseen että ei meille käy
 • Ei seurata tilannetta ja hallita pelikenttää (toimintaympäristöä)
 • Kysytään aina ensin, että mitä muut tekevät ja yritetään sitten matkia heitä
 • Inhottavien asioiden ajattelu ei ole kivaa, niin ajatellaan vain kivoja asioita

ENNAKOIVA ORGANISAATIO

 • Valmistaudutaan siihen, että jotain saattaa tapahtua
 • Ei ylireagoidavaan nivotaan valmius osaksi normaalia toimintaa
 • Ei jahkailla vaan tehdään, mutta fiksusti
 • Katsotaan mitä muut tekevät, mutta päätetään itse mikä on järkevää ja sitten toimitaan.
 • Inhottavat asiat eivät hallitse, ne vain huomioidaan.

Yritysturvallisuuden tarpeet

 • Tavoitteiden saavuttamisen turvaaminen
 • Pohjautuu yhtiön ydin prosesseihin
 • Jokaisessa toiminnossa on kolme pääaluetta:
 • Tiedustelu ja ennakointi
 • Jatkuvuuden varmistaminen
 • Häiriönhallinta

Corporate self defense system

AWARE, on perustaso. Perustasolla ydinprosessien tulostavoitteet vaarantavat riskit ovat tiedossa, niille on seurantamekanismit ja toimintamallit olemassa. Aika tavoite on kolme kuukautta startista. Testataan tilannekuvaharjoituksella.
RESILIENCE tasolle yritys siirtyy, kun kaikkien prosessien johtajat osaavat huolehtia ennakoinnista, yllätyksenä ei tule enää juuri minkäänlaisia yllätyksiä. Johto osaa toimia yllättävissäkin tilanteissa oikein. Aika tavoite on 6-8 kuukautta. Testataan sovelletulla tilannekuvaharjoituksella.
Brown Belttasolla koko organisaatiolle on koulutettu ja johtamisessa huomioidaan potentiaaliset häiriötilanteet etukäteen. Aikatavoite on 12 kuukautta. Testataan määriteltyjen painopistealueiden kautta testeillä ja auditoinneilla.
Black Belttaso on tavoite. Organisaatio toimii luonnollisesti ennakoiden. Jatkuvuuden varmistaminen ja häiriön hallinta on osa johtamiskulttuuria.

AWARE – ohjelma

AWARE, on perustaso. Perustasolla ydinprosessien tulostavoitteet vaarantavat riskit ovat tiedossa, niille on seurantamekanismit ja toimintamallit olemassa. Aika tavoite on kolme kuukautta startista. Testataan tilannekuvaharjoituksella.
SISÄLTÖ

Aware-ohjelma räätälöidään jokaisen yrityksen yksilöllisistä tarpeista.

Aware-ohjelman läpivienti:

1.KickOff– vaihe (ensimmäinen kuukausi)
1.Johdon valmennus
Turvallisuus- ja tiedustelu
Ennakoiva johtaminen
Päätöksenteko paineenalaisena
Riskien tunnistaminen, arviointi ja  Vaihtoehtoisten toimintamallien valinta
2.Turvallisuustietoisuuden mittaus
3.Tavoitemittarien luominen.

 

2.Turvallisuuden painopistealueet ja –ohjelmat (toinen kuukausi)
1.Toimintamallien tarkastus ja uusien valmistus
2.Ydinprosessien riskit ja niiden rahallinen arvonmääritys
3.Turvallisuuden painopisteet ja vuosikello

 

3.AWARE –  VYÖKOE – Tilannekuvaharjoitus (2.-3. kuukausi)

HYÖDYT JA KESKEISET TEHOKKUUDEN ARVIOINTIPERIAATTEET

 • CSD Järjestelmässä hyötyjä mitataan aina rahassa.
 • Rahallinen arvo muodostuu suorista ja epäsuorista tulonlähteistä.
 • Suora tulonlähde: Säästetään aikaa= rahaa tai jopa tehdään rahaa (esim. tarjoamalla muille sidosryhmille palvelua).
 • Epäsuora tulonlähde: turvallisuus- ja riskienhallinta tuottaa esim. asiakashankintaprosessiin lisäarvoa.
 • Jokaiselle tunnistetulle riskille annetaan rahallinen arvo, jota verrataan arvioituun todennäköisyyteen ja tapahtuman vaikutukseen.
 • Estettyjen/ Tapahtumatta jääneiden tapahtumien arvo nähdään kuukausitasolla, asetettujen mittareiden mukaisesti

RESILIENCE – ohjelma

RESILIENCE tasolle yritys siirtyy, kun kaikkien prosessien johtajat osaavat huolehtia ennakoinnista, yllätyksenä ei tule enää juuri minkäänlaisia yllätyksiä. Johto osaa toimia yllättävissäkin tilanteissa oikein. Aika tavoite on 6-8 kuukautta. Testataan sovelletulla tilannekuvaharjoituksella.
SISÄLTÖ

Resilience–tason ohjelma rakentuu Aware-ohjelman pohjalle syventäen sitä.

Resilience-ohjelman läpivienti:

1.Johtaminen
1.Turvallisuuden vuosikellon toteuttaminen
2.Keskijohdon valmennus
3.Mittareiden seuranta
2.Turvallisuuden painopistealueet
1.AWARE – ohjelman painopistealueiden tekemisen mallien laajentaminen
2.Toimintaohjeiden koulutus- ja valmennus koko henkilöstölle
3.RESILIENCE VYÖKOE – Tilannekuvaharjoitus

HYÖDYT JA KESKEISET TEHOKKUUDEN ARVIOINTIPERIAATTEET

 • CSD Järjestelmässä hyötyjä mitataan aina rahassa.
 • Rahallinen arvo muodostuu suorista ja epäsuorista tulonlähteistä.
 • Suora tulonlähde: Säästetään aikaa= rahaa tai jopa tehdään rahaa (esim. tarjoamalla muille sidosryhmille palvelua).
 • Epäsuora tulonlähde: turvallisuus- ja riskienhallinta tuottaa esim. asiakashankintaprosessiin lisäarvoa.
 • Jokaiselle tunnistetulle riskille annetaan rahallinen arvo, jota verrataan arvioituun todennäköisyyteen ja tapahtuman vaikutukseen.
 • Estettyjen/ Tapahtumatta jääneiden tapahtumien arvo nähdään kuukausitasolla, asetettujen mittareiden mukaisesti

Brown belt – ohjelma

Brown Belt tasolla koko organisaatiolle on koulutettu ja johtamisessa huomioidaan potentiaaliset häiriötilanteet etukäteen. Aikatavoite on 12 kuukautta. Testataan määriteltyjen painopistealueiden kautta testeillä ja auditoinneilla.
SISÄLTÖ

Brown Beltohjelma jatkaa Resiliencetason kehittämistä.

Organisaatioon on tässä vaiheessa muodostunut jo turvallisuuden johtamisjärjestelmä:

1.Johtaminen ja jatkuvuus
2.Häiriönhallinta
3.Ihmisten osaaminen
4.BROWN BELT VYÖKOE – Tilannekuvaharjoitus

HYÖDYT JA KESKEISET TEHOKKUUDEN ARVIOINTIPERIAATTEET

 • CSD Järjestelmässä hyötyjä mitataan aina rahassa.
 • Rahallinen arvo muodostuu suorista ja epäsuorista tulonlähteistä.
 • Suora tulonlähde: Säästetään aikaa= rahaa tai jopa tehdään rahaa (esim. tarjoamalla muille sidosryhmille palvelua).
 • Epäsuora tulonlähde: turvallisuus- ja riskienhallinta tuottaa esim. asiakashankintaprosessiin lisäarvoa.
 • Jokaiselle tunnistetulle riskille annetaan rahallinen arvo, jota verrataan arvioituun todennäköisyyteen ja tapahtuman vaikutukseen.
 • Estettyjen/ Tapahtumatta jääneiden tapahtumien arvo nähdään kuukausitasolla, asetettujen mittareiden mukaisesti

Black belt – ohjelma

Black Belt taso on korkein taso, jonka saavuttaminen vaatii paneutumista. Black Belt tason organisaatio toimii luonnollisesti ennakoiden. Jatkuvuuden varmistaminen ja häiriön hallinta on osa johtamiskulttuuria.
SISÄLTÖ

Black Beltohjelma on korkean turvallisuuskulttuurin omaavan organisaation jatkuvan kehittymisen väline.

Organisaatio toimii vuosikellon mukaisesti ja jokaisella prosessilla (toiminnolla) on omat mittarit, joiden perusteella toimintaa arvioidaan.

1.Johtaminen ja jatkuvuus
2.Häiriönhallinta
3.Ihmisten osaaminen

4.BLACK BELT  VYÖKOE – Tilannekuvaharjoitus

HYÖDYT JA KESKEISET TEHOKKUUDEN ARVIOINTIPERIAATTEET

 • CSD Järjestelmässä hyötyjä mitataan aina rahassa.
 • Rahallinen arvo muodostuu suorista ja epäsuorista tulonlähteistä.
 • Suora tulonlähde: Säästetään aikaa= rahaa tai jopa tehdään rahaa (esim. tarjoamalla muille sidosryhmille palvelua).
 • Epäsuora tulonlähde: turvallisuus- ja riskienhallinta tuottaa esim. asiakashankintaprosessiin lisäarvoa.
 • Jokaiselle tunnistetulle riskille annetaan rahallinen arvo, jota verrataan arvioituun todennäköisyyteen ja tapahtuman vaikutukseen.
 • Estettyjen/ Tapahtumatta jääneiden tapahtumien arvo nähdään kuukausitasolla, asetettujen mittareiden mukaisesti